ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ,ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜ..

News

Share

ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ,ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜ..

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ?ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਓ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕਦਮ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ |

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ “ਹੁੰਜਾ ਜਨਮ ਜਾਤੀ” |ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਜਨਮ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਇਹ ਹੁੰਜਾ ਜਨਮਜਾਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗਿਲਗਿਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਜਾ ਘਾਟੀਆਂ ਜਨਮ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਨਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ |ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰ੍ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 65 ਯੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |ਇਸ ਜਨਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ |

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਜਾ ਜਨਮਜਾਤੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ |

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ |ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ |

ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ,ਖੁਮਾਨੀ ,ਅਤੇ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਹਨਾਂ ਸਾ ਸੇਵਨ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ |ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ |

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ,ਇਹ ਲੋਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ 0 ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ |

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ |ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁੰਜਾ ਜਨਮਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ |

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *